Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Underrättelse, meddelande, upplysning.

Finsk beskrivning

viesti, tieto, tiedote

Källor

Danielsson, Christer (et al.) , Riksarkivets beståndsöversikt. Del 4. Kammararkivet , 8 , Stockholm: Svenska riksarkivet 1995 , 494.

Andra språk

Inga termer på andra språk