Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kunskap, kännedom, efterforskning, särskilt rättslig undersökning.

Finsk beskrivning

tutkimus, tietämys, tieto

Termi, jota on käytetty erityisesti oikeudenkäynteihin liittyvistä tutkimuksista.

Källor

Schmedeman, Johan , Kongl. stadgar, förordningar bref och resolutioner, ifrån åhr 1528 in til 1701 angående justitiæ och executions-ährender 1706 , 54, 67, 268.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1600-tal
1700-tal

1600–1700-tal