Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av kronan vanligen på en kungsgård avlönad djurskötare. Kogubben hade högre lön än kördrängarna men låg under dem i rang.

Finsk beskrivning

lehmipaimen

kuninkaantilan eläintenhoitaja

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 215.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 77.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare