Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Utsaga, uppgift, muntligt tillkännagivande.

Finsk beskrivning

lausunto, kertomus, tieto

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare