Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Meddela någon något, muntligt tillkännage, omtala, kungöra, anmäla. Ansäga dag = fastställa, utsätta eller överenskomma om en viss dag för något. Benämningen förekom på 1600- och 1700-talet.

Finsk beskrivning

tiedottaa, julistaa, ilmoittaa, kertoa

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk