Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den period inom vilken en ansökan ska lämnas till en myndighet.

Finsk beskrivning

hakuaika

Aika, jonka sisällä hakemus tulee jättää viranomaiselle.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare