Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den första finskspråkiga tidningen, utkom 1775–1776. Finska notisbladet gavs ut av Anders Litzelius som hade utmärkt sig i bibelöversättningsarbetet och som med hjälp av tidningen ville utveckla det finska språket och ge allmogen nyttiga kunskaper.

Finsk beskrivning

Suomalaiset Tieto-Sanomat

Ensimmäinen suomenkielinen lehti 1775–1776.

Källor

Laasonen, Pentti , Finlands kyrkohistoria. Åren 1593–1808 2 , Skellefteå: Artos 2000 , 216.

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1700-tal

1775–1776

Synonymer

Suomalaiset tietosanomat