Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Trumpetare.

Finsk beskrivning

torvensoittaja, trumpetinsoittaja

Källor

Inga källor

Andra språk

Latin buccinator