Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Specialutbildad militär trupp som skötte kommunikationen på krigsskådeplatsen mellan stabskvarteret och underlydande förband.

Finsk beskrivning

viestijoukot

Erityiskoulutettu armeijan yksikkö, jonka tehtävänä oli hoitaa yhteydenpito esikunnan ja joukkojen välillä taistelukentällä.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska viestijoukko