Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Chef för malmkrossningens stampanläggning.

Finsk beskrivning

malminmursaakon rouhinlaitteen päällikkö

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 202.

Andra språk

Inga termer på andra språk