Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

(Under 1500-talet) benämning på tillfällig bergsman som saknade egen gruvandel. Utbrukarna fick malmen som gåva när de uppsökte och utbröt gamla malmstreck, letade fram malm genom sovring m.m. De tog vanligen hand om sådan malm som bergsmännen förkastade.

Finsk beskrivning

tilapäiskaivosmies*

muiden vanhoja ja vähäpätöisiä malmisuonia hyödyntänyt kaivosmies, jolla ei ollut omaa kaivosta

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 236.