Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kommunalt sjukhus i Jakobstad vars tuberkulosavdelning uppbar lagstadgat statsstöd. Sjukhuset förestods av överläkaren.

Finsk beskrivning

Malmin sairaala; Pietarsaaressa aijainnus tuberkuloosisairaala

Källor

Inga källor