Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Delvis på lagstadgat statsstöd verkande kommunalt sanatorium för lungsjuka barn beläget i Jakobstad. Sanatoriet förestods av överläkaren vid kommunala sjukhuset i Jakobstad.

Finsk beskrivning

Pörkenäsin lastenparantola

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk