Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Biskopsval som domkapitlet gör enhälligt utan omröstning. Förfarandet användes i Åbo 1338 då Hemming valdes till biskop.

Finsk beskrivning

Pyhän hengen ohjaamana

piispanvaali ilman äänestystä

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , I: 613.

Andra språk

Latin quasi per inspirationem