Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Svensk benämning för person som vid rekrytutskivningarna i Gamla Finland 1797–1811 var ansvarig för en rote om 500 man, det vill säga revisionssjälar, med uppgift att vara behjälplig vid framskaffande och val av rekryter samt vid anskaffning av kost, kläder och pengar åt de utskrivna tills de inträtt i tjänsten.

Finsk beskrivning

viidensadan päämies*

500 miehen ruodusta vastannut henkilö sotaväenoton yhteydessä.

Källor

Knorring, Frans P. , von , Gamla Finland eller det fordna Wiborgska Gouvernementet , Åbo: Christian Ludvig Hjelt 1833 , 54, 154, 179-180.

Lagus, Robert , Det Gamla Finlands rättsliga förhållanden vid reunionen 1811. Juridiskt Album, Första serien III 1862 , 166.

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 805.

Andra språk

Ryska pjatisotskoj

Synonymer

pätisotskoi starschin