Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning som användes i Gamla Finland 1797–1811 för person som vid rekrytutskrivningarna förestod en rote om 100 man, det vill säga revisionssjälar, med samma uppgifter som en pätisotni hade.

Finsk beskrivning

sadanpäämies

sotnikka; 100 miehen ruodusta sotaväenoton yhteydessä vastannut henkilö.

Källor

Knorring, Frans P. , von , Gamla Finland eller det fordna Wiborgska Gouvernementet , Åbo: Christian Ludvig Hjelt 1833 , 154, 179-180.

Lagus, Robert , Det Gamla Finlands rättsliga förhållanden vid reunionen 1811. Juridiskt Album, Första serien III 1862 , 166.