Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Gamla Finland benämning på en kontingent revisionssjälar om 500 eller 100 själar med särskild övervakare inom ramen för organiseringen av rekrytutskrivningarna.

Finsk beskrivning

ruotu

500 tai 100 revisiosielun eli verovelvollisen ryhmä, joka muodostettiin mm. sotaväenottoa varten.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 905.

Knorring, Frans P. , von , Gamla Finland eller det fordna Wiborgska Gouvernementet , Åbo: Christian Ludvig Hjelt 1833 , 154, 179.

Andra språk

Inga termer på andra språk