Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den andel av manskapet (stundom även av vapen, penningar eller materiel), som en del av en lönestat eller en medlem av ett förbund ska lämna till den gemensamma hären. Ordet används också för att beteckna den mängd manskap (årskontingent), som vid ett visst tillfälle skall inställa sig till tjänstgöring.

Finsk beskrivning

kiintiöity (sotilas)erä, sotilaiden saapumiserä

Se määrä sotamiehiä (tai joskus myös aseita, rahaa rai materiaalia), joka tulee luovuttaa armeijalle tai joiden tulee astua tarvittaessa palvelukseen.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 108.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/