Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förse ett militärt förband med nytt manskap som ersättning för det manskap som förlorats i strid eller genom sjukdom eller avgång. ”Rekrytering” används även om anskaffning av nytt manskap till krigsmakten genom värvning eller inkallelse av värnpliktiga.

Finsk beskrivning

rekrytointi, värväys, miehistön pestaus, sotaväenotto

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 828.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/