Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den styrka av officerare, underofficerare, manskap, tjänstemän och hästar som en armé och varje avdelning inom den ska underhålla i fredstid.

Finsk beskrivning

rauhanajan vahvuus

Se määrä upseereja, aliupseereja, miehistöä, virkamiehiä ja hevosia, joka armeijan tuli ylläpitää rauhan vallitessa.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Andra språk

Dåtida finska rauhanaikainen sotavoima

Synonymer

fredsfot