Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Märke utgivet av en militär befälhavare som sattes upp på de hus som inte skulle plundras.

Finsk beskrivning

rauhanmerkki, suojelusmerkki

Sotilaskomentajan antama merkki, joka laitettiin näkyville niihin taloihin, joita ei saanut ryöstää.

Källor

Dahlgren, F.A. , Glossarium öfver föråldrade eller ovanliga ord och talesätt i svenska språket från och med 1500-talets andra årtionde , Lund: Gleerups 1914–1916 . http://runeberg.org/ovanliga/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

fridssedel
saluo guarder