Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Manskap inom krigsmakten.

Finsk beskrivning

miehistö

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska alhainen sotaväki