Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1600- och 1700-talen viss bestämd avgift eller betalning som erlades en gång eller på vissa, bestämda tider (vanligen som gottgörelse för ett visst arbete, vederlag för förmån och dylikt). Ibland var termen liktydig med (årlig) lön eller hyra m.m.

Finsk beskrivning

maksu, vuokra, palkka

1600- ja 1700-luvulla käytössä ollut termi, joka tarkoitti maksua, joka suoritettiin yhdellä kertaa tai tiettyinä aikoina (korvauksena työstä, vastikkeena eduista). Ajoittain sillä tarkoitettiin myös (vuosi)palkkaa tai vuokraa.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 9: 896. http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/