Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den gottgörelse som Sverige fick i Westfaliska freden 1648 för krigsinsatsen i Tyskland.

Finsk beskrivning

hyvitysrahat*

Ruotsin sotaponnistuksistaan saama hyvitys Westfalenin rauhassa 1648

Källor

Danielsson, Christer (et al.) , Riksarkivets beståndsöversikt. Del 4. Kammararkivet , 8 , Stockholm: Svenska riksarkivet 1995 , 502.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

ersättningspenningar