Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fataliedag.

Finsk beskrivning

määräpäivä

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska määräpäivä