Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ersättning eller pant som en fordringsägare själv tog som gottgörelse. Benämningen förekommer i de svenska landskapslagarna.

Finsk beskrivning

korvaus*, pantti*

maakuntalaeissa käytetty nimitys vanhinkoa kärsineen hyvitykseksi hyväksymästään korvauksesta

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XII: 203.

Andra språk

Inga termer på andra språk