Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den summasom en fordringsägare måste erlägga till myndigheterna för att de ska indriva en skuld.

Finsk beskrivning

lainhakukustannukset*

velkojalle virkateitse suoritetusta perinnästä koituvat kulut

Källor

Rothstén, F.W. , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1883 . http://www.genealogia.fi/hakem/sanasto/sanastoesi.htm

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 204 .

Andra språk

Dåtida finska lainhakukulut