Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under svenska tiden förekommande benämning på lagstiftning.

Finsk beskrivning

lakien säätäminen, lainsäädäntö

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 196 (lagstiftning).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1600-tal
1700-tal
1800-tal

1600–1809 (Finland)