Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Äldre benämning på lagskipare, domare under svenska tiden. Termen förekom åtminstone under 1500-talet.

Finsk beskrivning

lainkäyttäjä, lainsoveltaja

tuomari

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 196 (lagskipare).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk