Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den andel i rotens åligganden som varje rotehemman skulle utgöra. Termen används också om var och en av de egendomar som tillsammans bildade en rote. Eftersom rotemantalet fastslogs innan man beslutit om vilka hemman som skulle höra till en rote, kom en del rotar inte att motsvara det rotemantal som uppgavs i roteringsverket. Roteandelen måste då fastställas genom jämkning så att varje hemmans prestation motsvarade den verkliga andelen i roten. Debiteringen av detta onus blev därför svåröverskådlig för allmogen och en orsak till besvär.

Finsk beskrivning

ruotuosuus

Se osuus ruodun velvollisuuksista, joka jokaisen ruotutilan tuli omakohtaisesti suorittaa. Nimitystä käytettiin myös tilasta, joka yhdessä muiden tilojen kanssa muodosti ruodun. Koska ruotumanttaali määriteltiin jo ennen kuin ruotuun kuuluvista tiloista oli tehty päätös, kaikki ruodut eivät vastanneet ruotulaitoksen piirissä niille asetettua ruotumanttaalia. Ruotuosuus täytyi tällöin tasoittaa uudelleen niin, että kunkin osuus vastasi todellista osuutta ruodussa. Toimitus ei ollut helppotajuinen ja antoi paljon aihetta valituksiin.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 709.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare