Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift till statsverket som erlades av en rote.

Finsk beskrivning

ruotumaksu*

Jokaisen ruodun valtiolle suorittama maksu.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 77-79.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk