Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Om förhållandet att ett rotenummer stod vakant. Rotevakans kunde uppstå till exempel om en soldat eller en båtsman avgått eller om roten i fråga fått en särskild befrielse från att uppsätta och underhålla en soldat.

Finsk beskrivning

ruotuvakanssi, täyttämättä oleva ruotusotilaan paikka

Nimitys tilanteesta, jolloin ruovelvollisuuden mukainen sotamiehen paikka jäi täyttämättä esimerkiksi ruotusotilaan kuoleman tai ruotuvelvollisuudesta vapauttamisen takia.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 865.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska ruotuvakanssi

Synonymer

rotebrist