Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Särskild för Militiestatens indelta jordbrukslägenheter uppgjord förteckning över tionden. Militietiondelängder upprättades, förutom i Savolax, efter 1831 enligt ett särskilt för Militiestaten avsett formulär för rotevakansavgifternas erläggande. De innehöll uppgifter om varje hemmans roteringsskyldighet.

Finsk beskrivning

sotaväen kymmenysluettelo

Sotaväen alaisuuteen kuuluvien ruotumaatilojen kymmenysmaksuista tehty luettelo. Se laadittiin (paitsi Savossa) lomakkeelle, joka oli luotu nimenomaisesti ruotuvakanssimaksujen keräämistä varten. Lomakkeeseen merkittiin tiedot kunkin tilan ruotuvelvollisuudesta.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 846.

Andra språk

Inga termer på andra språk