Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Enheter som grundades av den fredstida armén vid mobilisering. Täcktruppernas uppgift var att skydda uppställningen av den krigstida fältarmén. År 1939 bestod täcktrupperna av tre kontingenter värnpliktiga, de stamanställda gränsbevakningsstyrkorna och skyddskårister som bodde i gränszonen. När fältarméns uppmarsch var klar inlemmades täcktrupperna i sina egna divisioner.

Finsk beskrivning

suojajoukot

Källor

Ekberg, Henrik (red.) & Kaj Brunila (et al.) , Finland i krig. Andra delen, 1940–1944 , Esbo: Schildts 2000 , 54 .

Ekberg, Henrik (red.) & Börje Backström (et al.) , Finland i krig 1939–1945. Första delen , Helsingfors: Schildts 1986 , 83, 98 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 649.

Raunio, Ari (et al.) , Jatkosodan torjuntataisteluja 1942-44 , [Helsinki]: Karttakeskus 2008 , 16.

Andra språk

Inga termer på andra språk