Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på skatteuppbördsman i Viborgs län under medeltiden och 1500-talet.

Finsk beskrivning

perintämies*

veronperinnästä vastannut mies Viipurin läänissä keskiajalla ja 1500-luvulla

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XII: 486.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

tecteman