Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Gängse benämning på två olika stadgor utfärdade i Tälje (nuvarande Södertälje) under Magnus Erikssons regering – den ena 1330, den andra 1345 – och som framför allt reglerade rättsförhållandena och förhållandena inom frälseståndet, särskilt skyldigheten att bära vapen som indelade frälset i klasser. Konungens män utgjorde det förnämsta skiktet och indelades i en riddar- och en väpnarklass. Inom den senare utgjorde rådsmedlemmarna en förnämare grupp. Lägst stod de väpnare som tjänade stormännen.

Finsk beskrivning

Södertäljen säädökset; Maunu Eerikinpojan hallituskaudella Täljessä (nyk. Södertälje) annetut rälssisäätyä koskevat säädökset

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Telge stadgan
Telge stadgor