Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

På hovstaten tidvis upptagen lägre tjänsteman vid Kungl. husgerårdskammaren.

Finsk beskrivning

telttamestari*

Talousesinekamarin alempi virkamies

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 154.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid