Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Stadsbok som innehöll judiciella, kommunala och kamerala anteckningar. Den tillhörde staden och förvarades i stadskistan. Anteckningarna fördes av stadsskrivaren. Ämbetsspråket skulle vara svenska. Vanligen var tänkeboken uppställd i kronologisk ordning. Med undantag för i Kalmar var tänkeboken huvudsakligen rådhusrättens protokollbok. Anteckningarna hade en rättsligt bindande karaktär. Anteckningar om jordöverlåtelse hade därför samma rättskapacitet som fastebrev. Överstrykning gjorde dock de införda besluten kraftlösa.

Finsk beskrivning

kaupungin tuomiokirja

Kaupunginkirja, joka sisälsi oikeudellisia, kunnallisia ja kameraalisia merkintöjä. Se oli kaupungin omaisuutta ja sitä säilytettiin kaupunginarkussa. Kirjaa kirjoitettiin kronologisessa järjestyksessä ja siihen merkittiin pääasiassa raastuvanoikeuden pöytäkirja. Muistiinpanot olivat juridisesti sitovia.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 651.

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XIX: 195ff.