Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av ett stifts prästerskap och ämbetsmän förda anteckningar över stiftets angelägenheter. Stiftsboken innehåller också stiftets räkenskapsbok, inventarieförteckning m.m. I Sverige är ”stiftsbok” också boktitel för ett stifts årsbok.

Finsk beskrivning

hiippakunnankirja*

hiippakunnan papiston ja virkamiesten pitämä kirja tärkeistä asioista sekä hiippakunnan taloudenpidosta

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1700-tal
1800-tal

1757–1809 (Finland)