Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Intyg över att en kvinna är upptagen i jungfrustift.

Finsk beskrivning

luostaritodistus*

Todistus kuulumisesta aatelisille, naimattomille neidoille tarkoitettuun neitsytluostariin.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare