Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ogift dotter till adelsman inskriven i jungfrustift eller sekulariserat nunnekloster för adliga ogifta kvinnor. Stiftsjungfruvärdigheten markerades med ett särskilt ordensband som kallades stiftsband.

Finsk beskrivning

säätiöneiti

Luostarissa asuva tai luostarikuntaan kuuluva aatelisneiti.

Källor

Hof-calender (utg. Kongl. Vetenskapsacad.) , Kungl. vetenskapsakademien 1749–1813 , 1799.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 334.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Tyska Stiftsfräulein, Klosterfräulein (SAOB)

Tid

Synonymer

stiftsjungfru