Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bok som skulle hållas i bergsamtets kontor i Stockholm med anteckningar om alla bergverk. Generalbergsboken skulle uppdateras löpande, så att det alltid gick att få aktuella uppgifter om de olika bergverken.

Finsk beskrivning

vuoritoimen pääkirja*

Kirja, jota säilytettiin vuoritoimen konttorissa ja johon oli merkitty tietoja kaikista kaivoksista. Sitä täydennettiin koko ajan niin, että siitä voitiin aina saada tuoreimmat tiedot eri kaivoksista.

Källor

Swederus, M.B. , Bidrag till kännedomen om Sveriges bergshandtering 1612–1654. Jernkontorets annaler 1910 .