Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman upptagen på Bergskollegiums vågstat för att föra anteckningar över malmauktioner och register över invägningen vid kopparvågen, under våginspektörens översyn.

Finsk beskrivning

vuoriverokirjuri*

vuorikollegion vaakaosaston kirjuri; Vuorikollegion vaaka-asioista vastaavaan henkilökuntaan kuulunut virkamies, joka teki muistiinpanot malmihuutokaupoista ja piti rekisteriä kuparipunnituksista.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 200.

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 145.

Andra språk

Inga termer på andra språk