Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på jord som låg utanför by eller hemman och som innehades mot särskild avrad till kronan. Avradsland förekom huvudsakligen i Sverige (i Jämtland och Härjedalen).

Finsk beskrivning

arentimaa, vuokramaa

Tilan tai kylän maiden ulkopuolella sijainnut maa, jota vuokrattiin kruunulta erityistä maksua vastaan. Arentimaata oli pääasiassa Ruotsissa.

Källor

Juhlin-Dannfelt, Hermann (red.) , Lantmannens uppslagsbok under medverkan av talrika fackmän , Stockholm: Norstedt 1923 , 62. http://runeberg.org/lantuppsl/

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 149 (avrad).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk