Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Dag då avrad skall erläggas, enligt äldre arrendelagstiftning på Tomasdagen den 21 december.

Finsk beskrivning

veronmaksupäivä

Päivä, jolloin vero tai vuokra tuli maksaa, vanhemman vuokralainsäädänön mukaisesti Tuomaan päivänä 21. joulukuuta.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 869, 890.

Juhlin-Dannfelt, Hermann (red.) , Lantmannens uppslagsbok under medverkan av talrika fackmän , Stockholm: Norstedt 1923 , 62. http://runeberg.org/lantuppsl/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 8.

Andra språk

Dåtida finska veronmaksupäivä