Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på de av kronan upprätthållna magasinen för avradsspannmålen i provinserna.

Finsk beskrivning

viljavarasto, viljamakasiini

Veroviljan varastointiin tarkoitettu varastorakennus, jollaisia rakennettiin kruunun kustannuksella maaseudulle.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 890.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

spannmålsmagasin