Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av rådstuga utsedd person med uppgift att räkna stående sädesskylar för tiondetaxeringen.

Finsk beskrivning

viljakuhilaidem laskija*

Viljakuhilaiden määrän kymmenysverotusta varten laskenut , raastuvan tehtävään määrämä henkilö.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 228.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1700-tal

1700-tal–