Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kollektiv benämning på den personal som avlönades för att handha kronans spannmålsrörelse, även om budgeten för kronomagasinen och deras inrättningar. Från 1748 avlönades dessa kronans tjänstemän vid kronomagasinen med en särskild lön.

Finsk beskrivning

viljavarastojen virkakunta, viljavarastobudjetti

Kollektiivinen nimitys, jota käytettiin kruunun viljavarastojen hoidosta vastaavasta henkilökunnasta sekä myös koko viljavarastojärjestelmän budjetista.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 113.

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 218.

Andra språk

Inga termer på andra språk