Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Spannmål som förvarades i ett kyrkohärbärge.

Finsk beskrivning

kirkon viljavaraston vilja

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1600-tal
1700-tal

1602–1700-tal

Synonymer

kyrkohärbärgesspannmål