Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kyrkans rätt att bestämma om sin yttre rättsliga ordning inom sitt territorium och denna ordnings förhållande till staten och statsmakten. Den evangelisk-lutherska kyrkan fick genom kyrkolagen 1869 partiell kyrkohöghet i och med rätten att föreslå lagrum till eller ändringar av kyrkolagen, vilka fastställs av riksdagen.

Finsk beskrivning

kirkolliset valtaoikeudet, kirkollinen itsehallinto

Kirkon oikeudet päättää ulkoisesta oikeusjärjestyksestä alueellaan sekä tämän järjestyksen suhteesta valtion ja valtiovaltaan. Evankelis-luterilainen kirkko sai 1869 osittaisen itsehallinnon, kun sille annettiin valtiopäivien vahvistama oikeus ehdottaa lakeja tai pyytää muutoksia kirkkolakiin.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 224. http://runeberg.org/nf/

Ståhlberg, K. J. , Suomen hallinto-oikeus. Yleinen osa 1913 , 276.

Willgren, Karl , Den historiska utvecklingen av Finlands förvaltningsrätt. Till trehundraårs minnet av Sverige-Finlands första regeringsform dat. den 29 juni 1634 , Helsingfors: Söderström & C:o 1934 , 158–159.

Andra språk

Dåtida finska kirkollinen valta; kirkollinen itsehallinto